رفتن به بالا

  • یادداشت

    آسیب ها و آلودگی ها، سهم گیلان در حوزه گردشگری

    عصرصادق ، به قلم پویا طوفانی ، در حال حاضر سهم گیلان در حوزه گردشگری تاڪنون چیزی جز آسیب نبوده است. آسیب به سواحل،جنگل ها، و آلودگی هایی ڪه در نهایت گریبان گیر استان ما می شوند و چهره استان ما را روز به روز در هم می ریزند، در نتیجه این میزبانی ها منفعتی ڪه نداشته اند هیچ، بلڪه به آتش ڪشیدن ۱۳ هڪتار از جنگل های استان گیلان در تعطیلات نوروزی امسال، سورپرایز جدیدی بود که ...