رفتن به بالا

  • عادت کرده ایم به خراب کردن :

    خانه مردی که میرزا را به دوش کشید و در کوهها پنهان کرد هم تخریب شد

    مهری شیرمحمدی در گیلان مصور نوشت: عادت کرده ایم به خراب کردن. بی آنکه بدانیم این تخریب، چه پایه های هویتی را  سست می کند. تا همین یک سال پیش هم خانه «کربلایی رحمان میان رزی» سرپا بود. عمارتی که در زمان خودش اعیان نشینی بود. و صاحبش گوهری بود که بی منت حدود یک ماه میرزا کوچک جنگلی و  ۱۴ تن از همراهانش را در خانه اش پنهان کرد تا در آخرین روزها دست قزاق ها به او نرسد. روایت ...