رفتن به بالا

  • مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج درگیلان:

    طنزپرداز با قلم توانا اما برنده، کاستی ها و کمبودها را نشانه می گیرد

    مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان با اشاره به اینکه ارائه ی یک محتوا به شکل طنز آن را از ماندگاری بیشتری برخوردار و دارای اثربخشی و دربرگیرندگی فراوان، در بین افراد جامعه می کند، گفت: نقش طنزپرداز متعهد مانند یک جراح دلسوز است وطنزپرداز با قلم توانا اما برنده اش، کاستی ها و کمبودها را نشانه می ...