رفتن به بالا

  • عادل آذر افشا کرد؛ رای انفصال از خدمت سیف در بهمن ۹۶!

     عصرصادق ؛ عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترک ...