رفتن به بالا

  • زیباکلام بعد اخراجش از دانشگاه آزاد:

    به وزارت کار شکایت می‌کنم

    صادق زیباکلام با اعلام خبر اخراجش از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد، تاکید کرد که از این دانشگاه به علت اعلام نکردن این موضوع به وی و مطرح نکردن دلیلی برای آن به وزارت کار شکایت خواهد ...