رفتن به بالا

  • مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج درگیلان:

    طنزپرداز با قلم توانا اما برنده، کاستی ها و کمبودها را نشانه می گیرد

    مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان با اشاره به اینکه ارائه ی یک محتوا به شکل طنز آن را از ماندگاری بیشتری برخوردار و دارای اثربخشی و دربرگیرندگی فراوان، در بین افراد جامعه می کند، گفت: نقش طنزپرداز متعهد مانند یک جراح دلسوز است وطنزپرداز با قلم توانا اما برنده اش، کاستی ها و کمبودها را نشانه می ...
  • مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج گیلان:

    خدمات فضای مجازی در موکبِ فضای مجازی درکربلا ارائه می شود

    مسئول دفتراستانی سازمان فضای مجازی سراج گیلان از راه اندازیِ موکب فضای مجازی درکربلاخبرداد وگفت: خدمات فضای مجازی در موکبِ فضای مجازی درکربلا ارائه می ...