رفتن به بالا

  • رشت بدون شهردار ؛

    رشت صورتش را با سیلی سرخ نگه می دارد

    عصرصادق ؛ براساس  اخبار موثق از رسانه های استان ؛ جلسه رسمی روز دوشنبه شورای شهر رشت که قرار است در مورد تعیین شهردار تصمیم گیری کند این بار نیز با چالش مواجه شده است  و برخی از اعضای شورای شهر در این جلسه شرکت نخواهند کرد.( اینجا بخوانید ) ایجاد اینگونه چالش ها در روند انتخاب شهر دار را می توان بی توجهی اعضای شورا به خرد جمعی و مشارکت در تصمیم گیری دانست که در نهایت  ...