رفتن به بالا

  • رئیس شورای شهر رشت خبر داد؛

    افزایش سرانه فضای سبز رشت تا پایان سال

    عصرصادق ؛ رئیس شورای شهر رشت از افزایش سرانه فضای سبز رشت تا پایان سال خبر داد و افزود که رسیدن به شهر ایده آل با افزایش سرانه فضای سبز در کنار توسعه همگام شهر در سایر بخش ها تحقق می ...