رفتن به بالا

  • جلسه انتخاب شهردار رشت برگزار نخواهد شد؟!

    عصرصادق ؛ جلسه رسمی روز دوشنبه شورای شهر رشت که قرار است در مورد تعیین شهردار تصمیم گیری کند این بار نیز با چالش مواجه خواهد شد و برخی از اعضای شورای شهر در این جلسه شرکت نخواهند ...