رفتن به بالا

  • یادداشت

    لزوم جذب عادلانه نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی شفت

    عصرصادق، همانطوریکه مستحضرید اورژانس اجتماعی ، قریب به دو دهه است که در کشور ما در حال ارائه خدمت است و طبق اصول دهم - بیست ویکم –بیست و نهم قانون اساسی و همچنین لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور و سند چشم انداز بیست ساله توسعه و سایر قوانین و مقررات مرتبط ؛ در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ، ارائه خدمت می نماید . از طرفی یکی از مولفه های اصلی توسعه در کشور وجود ...