رفتن به بالا

  • درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو

    عصرصادق ؛ محمدرضا نجفی منش درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، اظهار داشت: برای قیمت گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می ...