رفتن به بالا

  • آخرین نوبت وام ضروری اسفند پرداخت می‌شود

     عصرصادق ؛ جمشید تقی‌زاده  اظهار کرد: نوبت پنجم وام ضروری برای 33 هزار نفر از بازنشستگان ثبت‌نام کننده و واجد شرایط مرحله اول پرداخت شده و نوبت ششم و پایانی این مرحله اسفند ماه پرداخت ...