رفتن به بالا

پایگاه خبری و تحلیلی عصر صادق

چهارشنبه - ۲ آذر ۱۳۹۵   ۶ شوال ۱۴۳۹

اوج بارش نخستین برف پاییزی در رشت از نگاه دوربین عصر صادق

رشت یک ماه زودتر به استقبال فصل زمستان رفت و بامداد دیشب رشت شاهد نخستین برف پاییزی بود.

7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 56