رفتن به بالا

درباره ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز :سمانه صادق کسمائی

مدیر فنی سایت: محمود داداشی نیاکی

شماره تماس :۰۹۰۱۳۷۹۲۱۸۷

آدرس :رشت امین الضرب، کوچه مسجد علی اکبری

ایمیل :

INFO@ASRESADEGH.IR

 

ارسال دیدگاه