رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
  • کد خبر : ۴۱۹۲۶
  • مشاهده :
چاپ این مطلب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؛

واگذاری کارهای حجمی

شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره ۱۱۰  مورخ ۲۴/۱۰/۹۹  شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید . عصرصادق؛  شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره ۱۱۰  مورخ ۲۴/۱۰/۹۹  شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از […]

شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره ۱۱۰  مورخ ۲۴/۱۰/۹۹  شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید .

عصرصادق؛  شهرداری لاهیجان طبق مصوبه شماره ۱۱۰  مورخ ۲۴/۱۰/۹۹  شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به  واگذاری کارهای حجمی از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید .

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : لاهیجان – بلوار امام رضا ( ع ) – میدان گلستان – ساختمان شهرداری تلفن : ۴۲۲۳۴۷۲۱ -۰۱۳

–          موضوع مناقصه : انجام کارهای حجمی در سطح شهر لاهیجان شامل : واگذاری کارهای خدماتی ، فضای سبز ، حمل و نقل و تاسیسات و …

–          مبلغ برآورد اولیه اجرای کار برای مدت ۱۲ ماه : برآورد اولیه به مبلغ ۵۲۸/۹۱۷/۲۷۳/۱۶۶  ریال  میباشد .

–       مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت درمناقصه مبلغ ۸۷۶/۶۹۵/۳۱۳/۸  ریال بصورت ضمانت بانکی به نفع کارفرما
( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد  بانک ملی مرکزی  اقدام نمایند .

– پیمانکاران میبایست دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی( تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی) باشند .

–          متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به
آدرس : www. Setadiran.ir   و با واریز مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز شنبه مورخ  ۱۶/۱۲/۹۹   لغایت روز شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۹۹  اقدام نمایند .

– هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود۰

– چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خود داری نمایند به ترتیب سپرده شرکت درمناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد۰

– آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت ۱۳ عصر روز شنبه مورخ ۷/۱/۱۴۰۰ میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً
شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما تحویل نماید .

–  تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز یکشنبه مورخ ۸/۱/۱۴۰۰ راس ساعت
۱۱ ظهر 
 به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد .

– سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند .

– پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .

                                                                                                   

                                                                                                                  یوسف قیامتیون

                                                                                                                  شهردار لاهیجان

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه