- عصر صادق - http://asresadegh.ir -

تورم نقطه به نقطه گیلان در مردادماه بالاتر از کشور است

عصرصادق ؛ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با بیان اینکه مقدار تغییرات تورم نقطه به نقطه مرداد‌ماه سال جاری در کشور و استان به ترتیب برابر ۴۱.۶ و ۴۲ درصد است، گفت: مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر ۰.۶ درصد و در استان برابر ۰.۵ درصد است

وحید طیفوری در گفت وگو با ایسنا – منطقه گیلان، از انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم مرداد‌ماه ۱۳۹۸ کشور و گیلان خبر داد و اظهار کرد: مرکز آمار ایران جهت محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها با جمع‌آوری اطلاعات قیمت کالا و خدمت عرضه شده به منظور مصرف نهایی خانوار نسبت به محاسبه شاخص قیمت براساس میانگین وزنی قیمت کالاهای مختلف اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: براساس شاخص قیمت به دست آمده سه نوع نرخ تورم شامل «نرخ تورم کل»(مقایسه تغییر قیمت ۱۲ ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه) جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان، «نرخ تورم نقطه به نقطه»(مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل) جهت تبیین وضعیت تغییر قیمت و شوک‌های قیمتی در کوتاه مدت و «نرخ تورم ماهانه»(مقایسه تغییر قیمت ماه اخیر نسبت به ماه قبل) جهت پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم محاسبه می‌شود و لازم است متناسب با هر هدف نرخ تورم مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تصریح کرد: براساس مباحث علمی در سبد مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم، ضریب اهمیت یا وزن تاثیر قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در نرخ تورم کشور و استان به ترتیب ۲۷.۲۴ و ۲۵.۰۱ درصد و ضریب اهمیت یا وزن گروه کالاهای غیر خوراکی به ترتیب ۷۲.۷۶ و ۷۴.۹۹ درصد است.

طیفوری با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در مرداد‌ماه به ترتیب ۴۲.۲ و ۴۰.۲ درصد است، افزود: استان گیلان در این ماه، در بین ۳۱ استان، در رتبه بیست و چهارم قرار گرفته است.

وی استان قم با نرخ ۳۵.۷ درصد را دارای پایین‌ترین نرخ تورم و استان کردستان با نرخ تورم ۵۰.۸ درصد را دارای بالاترین نرخ تورم در کشور دانست و گفت: همچنین چهار استان مجاور گیلان، یعنی استان‌های قزوین، زنجان، اردبیل و مازندران به ترتیب رتبه‌های چهاردهم، هجدهم، بیست و یکم و بیست و دوم و استان ساحلی گلستان رتبه سیزدهم را داشته‌اند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور و گیلان به ترتیب ۶۳.۳ و ۶۴ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۳.۷ و ۳۲ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه مقدار تغییرات تورم نقطه به نقطه مرداد‌ماه سال جاری در کشور و استان به ترتیب برابر ۴۱.۶ و ۴۲ درصد است، متذکر شد: بررسی تغییرات شاخص قیمت مرداد‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر ۰.۶ درصد و در استان برابر ۰.۵ درصد است.


انتهای پیام