عصرصادق؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، از پژوهشکده گیلان شناسی خواست فرهنگ و تمدن گیلان را به شهرداری ها عرضه کند و یادآور شد: پژوهشکده گیلان شناسی معرفی هویت و فلسفه نقش و نگارهای فرهنگ باستانی گیلان را به عنوان رسالت خود بداند.

 کیوان محمدی در مراسم افتتاح اولین آزمایشگاه انسان شناسی زیستی ایران در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، آزمایشگاه مذکور را یک امتیاز برای استان دانست و اظهار کرد: علیرغم تلاش های دانشگاه تهران، راه اندازی آزمایشگاه انسان شناسی زیستی به دانشگاه گیلان واگذار شد.

وی راه اندازی مرکز اسناد جنبش جنگل را یک اتفاق مهم دانست و عنوان کرد: هر ساله در ۱۱ آذر، سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی دور هم جمع می شدیم و نظرات مختلفی از نهضت جنگل با وجود منابع یکسان می دادیم، اما از سال گذشته تصمیم گرفتیم بر غنای منابع نهضت بزرگ میرزا در گیلان بیافزاییم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ هزار سند از نهضت جنگل جمع آوری شده است، تصریح کرد: محققان و پژوهشگران برای سال های سال منابع قوی و غنی در اختیار دارند و می توانند به صورت ویژه بر روی نهضت جنگل کار کنند و ابعاد و زوایای مختلف آن را بشکافند.

این مقام مسئول با اشاره به جایگاه انسان شناسی در بین علوم مختلف، ادامه داد: علم به ما کمک می کند طبیعت، انسان و جامعه را بهتر و بیشتر بشناسیم، اما جزءنگری خصیصه علم است که تنها حیطه خاص خودش را کنکاش و مطالعه می کند و این شناخت جزیره ای در نهایت نمی تواند واقعیت را منعکس کند، اما انسان شناسی می تواند همه علوم را گرد هم جمع کند و فیزیک را به فرهنگ و پزشکی را به معماری و زیست شناسی را به انسان شناسی پیوند دهد.

وی با بیان اینکه انسان شناسی بدون استفاده از سایر علوم نمی تواند رسالت خودش را تحقق بخشد، گفت: انسان شناسی به وسیله فیزیک، شیمی، کالبدشناسی، ریاضیات و… آنچه را که برای انسان در طول تاریخ اتفاق افتاده رصد و تحلیل می کند.

محمدی، مردم گذشته را دارای حس زیبایی شناختی دانست و عنوان کرد: اگر قرار است انقلاب اسلامی تمدن ساز باشد باید بتوانیم بهترین ها، زیباترین ها، مدرن ترین ها و پایاترین ها را ایجاد کنیم لذا برای گیلان شناسی نباید تنها به جنبه علمی هنر و معماری گذشته بپردازیم، بلکه زیبایی شناختی مردم گیلان باید به جامعه تعرفه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، از پژوهشکده گیلان شناسی خواست فرهنگ و تمدن گیلان را به شهرداری ها عرضه کند و یادآور شد: امروز نسل جوان ما دچار بحران هویت شده است لذا پژوهشکده گیلان شناسی معرفی هویت و فلسفه نقش و نگارهای فرهنگ باستانی گیلان را به عنوان رسالت خود بداند./ایسنا