رفتن به بالا

مرگ پاکبان‌ها در سایه بی‌توجهی پیمانکاران شهرداری رشت

عصرصادق ؛ آبان ماه سال گذشته بود که خبر مصدومیت دو پاکبان شهرداری رشت هنگام رفت و روب سحرگاهی یه علت تصادف منتشر شد. خبری که نه برای نخستین بار بود و نه برای آخرین مرتبه رخ داده ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری