رفتن به بالا

خبر انتقال پسماند خطرناک پتروشیمی به گیلان صحت ندارد

عصرصادق ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان  گفت: آنطور که در برخی از رسانه های غیر رسمی خبر  انتقال پسماند خطرناک پتروشیمی جهت دفن به استان گیلان آمده بود صحت نداشته و این پسماندها تحت تدابیر و نظارت و پایش مستمر کارشناسان حفاظت محیط زیست گیلان صرفا جهت بازیافت به واحد بازیافت کننده منتقل می ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری