رفتن به بالا
نماینده رشت درمجلس:

ما مجوزها و بودجه لازم را دراختیار پارک های علم وفناوری قرار می دهیم

نماینده رشت درمجلس شورای اسلامی، پائین بودن خلاقیت اقتصاد و صنعت یک کشور را مصرف کننده محصولات خارجی قرار می دهد و زمینه آسیب پذیری را فراهم می کند، گفت: درمجلس مصمم هستیم مجوزها، بودجه  وقوانین لازم را دراختیار پارک های علم وفناوری ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری