رفتن به بالا

آسفالت سرد با بیل زیر نم نم باران رشت/ آقای وزیر کشور دقت کن!

به گزارش عصرصادق و به نقل از رشت۲۰، شهرداری رشت امروز به بحرانی ترین وضعیت خود رسیده است. چیزی حدود ۷ ماه از اداره شهر بدون انتخاب شهردار می گذرد و بحران های متفاوت در شهر رشت روی هم انبار می شود. از وضعیت نامناسب درآمدی شهرداری و عدم استقبال چشمگیر سرمایه گذاران که بگذریم بحران آسفالت در شهر رشت بدل به اتفاقی جدی شده ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری