رفتن به بالا
جزئیات طرحی که مجلس تصویب کرد؛

چه کسانی مشمول کوپن می شوند؟ چه کالا هایی کوپنی خواهند شد؟

مجلس امروز طرحی را تصویب کرد که به بازگشت کوپن البته در نوع الکترونیکی آن منجر می شود. طرحی که اگرچه به مدت محدود یعنی 6 ماه اجرا خواهد شد، اما دولت با این استدلال که ردیف بودجه ای برای این طرح وجود ندارد، به طور رسمی مخالفت خود را با آن اعلام کرده ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری