رفتن به بالا
در ۹۷ ادامه یافت؛

جا نداریم؛ مگر در شورا چه خبر است اصلا پوشش خبر ندهید

سال ۹۶ با تمام فراز و فرودهایش در شورای شهر رشت گذشت در سال جدید امید میرفت در دعوت شورا از خبرنگاران برای پوشش اخبار صحن شورا نظمی ایجاد ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری