رفتن به بالا

اشتغال زایی برای خراسانی ها در استان گیلان؟!

شنیده های غیررسمی حکایت از آن دارد که یک شرکت خراسانی در شرف تامین نیروهای حراستی مورد نیاز بانک ملی گیلان است. ادعایی که اگر درست باشد، نباید آن را به چیزی جز نادیده گرفتن جوانان گیلانی و ایجاد شغل برای خراسانی ها با استفاده از ظرفیت گیلان، تفسیر ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


تلویزیون

گزارش تصویری